Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

"SIARKOPOL" PRZEJĘTY PRZEZ GRUPĘ AZOTY S.A.

20 Listopad 2013

Z dużą satysfakcją informujemy, iż jako główny doradca prawny zakończyliśmy proces przejęcia przez naszego Klienta spółki Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z siedzibą w Grzybowie.

 

Z dużą satysfakcją informujemy, iż jako główny doradca prawny zakończyliśmy proces przejęcia przez naszego Klienta spółki Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z siedzibą w Grzybowie. Jest to jedyna na świecie kopalnia siarki. Transakcja o wartości 320 mln zł jest największą w prywatyzacji branżowej od listopada 2011 r.

Skarb Państwa przekazał Grupie Azoty SA odcinek zbiorowy akcji. Był to ostatni etap sprzedaży 4.675.000 akcji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA (85% kapitału zakładowego). Wartość transakcji to 320 003 750 zł.

Grupa Azoty to drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Siarkopol to jedyne na świecie przedsiębiorstwo prowadzące kopalniane wydobycie siarki i jeden z głównych eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport (m.in. do krajów Afryki Północnej, Austrii, Niemiec i w kilkunastu innych państw) stanowi około 80 proc. obrotów rocznych spółki.

Proces prywatyzacji KiZChS „Siarkopol” S.A. prowadzony był w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013, poz. 216), tj. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. W dniu 30 października br. zgodę na transakcję wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ze strony Kancelarii obsługę prawną tego procesu prowadził zespół kilkunastu prawników pod kierownictwem adw. Marka Forystka  z udziałem adw. Łukasza Wołka.