Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

SN A SPRAWA SERBII

20 Listopad 2013

W dniu 20 listopada 2013 roku przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa kasacyjna w sprawie dotyczącej zasiedzenia przez Republikę Serbii nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich, na której przez ponad 60 lat znajdowała się Ambasada tego kraju.

W dniu 20  listopada 2013 roku przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa kasacyjna w sprawie o sygn..akt: I CSK 47/13 dotyczącej zasiedzenia przez Republikę Serbii nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich, na której przez ponad 60 lat znajdowała się Ambasada tego kraju. Skargę kasacyjną przygotowaną przez Kancelarie SN przyjął do rozpoznania we wrześniu 2013 roku. Co rzadko się zdarza, SN po przemówieniach stron i naradzie na orzeczeniem uznał, że ze względu na problematykę prawną wywiedzioną przez skarżącą sprawa wymaga dalszej bardziej pogłębionej analizy i w związku z tym zaszła konieczność wyznaczenia jeszcze jednej rozprawy kasacyjnej.  Zasadniczy problem dotyczy kwestii, czy prawo polskie akceptuje sytuacje tzw. warunkowego nabycia własności nieruchomości. Dotychczas takiego przypadku nie było. Gdyby jednak uznać, że pierwotne nabycie nieruchomości przez zasiedzenie wymaga dodatkowo uzyskania ex post zgody MSWiA , to w takim przypadku mielibyśmy do czynienia z tzw. własnością warunkową. Drugi problem dotyczył z kolei kwestii, czy „państwo obce” należy do kręgu podmiotów, które muszą uzyskiwać zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości w Polsce, albowiem ustawa z 1920 roku posługuje się węższym pojęciem niż „podmiot zagraniczny”, czyli pojęciem „osoba prawna z siedzibą za granicą”. Nadto można było dostrzec istotne braki uzasadnienia orzeczenia Sądu II instancji w kwestii ustalenia niewątpliwego stanu faktycznego, a więc kwestii samoistności posiadania, daty rozpoczęcia biegu zasiedzenia, a tym samym daty upływu terminu potrzebnego do zasiedzenia, a więc sprawy czy termin ten upłynął 1.10.2005 roku, czy też już po dacie 30 grudnia 2005 r. (złożenia przez przeciwników procesowych wniosku o zawezwanie do próby ugodowej).
Sprawę prowadzi adw. Józef Forystek z udziałem r.pr. Marka Nałęcza, adw. Krzysztofa Jamrozika i przy współpracy Kancelarii Radcy Prawnej Mec. Marioli Sapalskiej.

Pobierz

  • PAŁACYK NIEZGODY Pobierz
  • SPRAWA BUDYNKU DO GŁEBOKIEJ ANALIZY Pobierz