Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

SUKCES AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH KOLEJNEJ SPÓŁKI

21 Wrzesień 2018

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku działań Kancelarii Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych spółki PAMAPOL SA poprzez wstrzymanie wykonania uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Kancelaria w sprawie reprezentuje 23 akcjonariuszy PAMAPOL SA W ocenie akcjonariuszy uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 r. jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes akcjonariuszy oraz samej spółki Pamapol S.A.  Wstrzymanie wykonania uchwały pozwoli na rozpoznanie zarzutów akcjonariuszy przez Sąd przed zniesieniem dematerializacji akcji i wycofaniem akcji PAMAPOL SA z obrotu na rynku regulowany GPW, a tym samym daje szansę na pozostanie PAMAPOL SA na giełdzie (w przypadku uwzględnienia powództwa).
Sprawę prowadzi radca prawny Przemysław Biedrawa.