Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

UDANE WZNOWIENIE W SPRAWIE ZABUŻAŃSKIEJ – WYGRANA W NSA

30 Wrzesień 2016

Kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie zabużańskiej prowadzonej dla naszych klientów.  NSA w  całej rozciągłości przychylił się do skargi kasacyjnej uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak również poprzedzające go niekorzystne decyzje Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Skarbu Państwa.  Sprawa dotyczyła interpretacji art. 3 ust. 2 ustawy zabużańskiej tj. dokładnie możliwości wskazania osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej po dniu 31 grudnia 2008 roku.

Na rozprawie kasacyjnej, na której naszych Klientów reprezentowała adw. Agnieszka Wojciechowska NSA zaaprobował w pełni stanowiska Kancelarii, zgodnie z którym możliwość wskazania osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej po dniu 31 grudnia 2008 roku jest ugruntowana w orzecznictwie, a wydanie decyzji zabużańskiej sprzecznie z tą linią orzeczniczą może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania rekompensaty zabużańskiej. 

Sprawę prowadzi zespół w składzie adw. Józef Forystek, radca prawny Barbara Labe oraz adw. Agnieszka Wojciechowska.