Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Uwzględniona skarga kasacyjna dot. szerokiego rozumienia pojęcia „strona” w art. 160 KPA

04 Październik 2012

Sąd Najwyższy uznał, że wąskie i „formalne” rozumienie „strony” w art. 160 k.p.a., wyłącznie jako uczestnika postępowania administracyjnego, w toku którego wydana została decyzja obarczona wadą nieważności jest niewłaściwe.

W dniu 4 października 2012 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. I CSK 632/11 dotyczącej gruntu warszawskiego i odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za bezprawnie sprzedane lokale mieszkalne w odzyskanej kamienicy uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez kancelarię FORYSTEK & PARTNERZY. Sąd Najwyższy uznał, że wąskie i „formalne” rozumienie „strony” w art. 160 k.p.a., wyłącznie jako uczestnika postępowania administracyjnego, w toku którego wydana została decyzja obarczona wadą nieważności jest niewłaściwe. SN podzielił tym samym pogląd wyrażony we wcześniejszej uchwale z dnia 21.06.2012 r., sygn. III CZP 28/12. Na rozprawie kasacyjnej powoda w tej sprawie reprezentował adw. Józef Forystek.