Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Ważna wygrana w Sądzie Najwyższym w sprawie dot. gruntów warszawskich.

01 Październik 2012

SN uznał, że zachodzi oczywisty związek przyczynowy między tzw. „decyzjami lokalowymi”, a szkodą w postaci utraty mieszkań.

W dniu 4 października 2012 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. I CSK 632/11 uwzględnił również inną skargę kasacyjną przygotowaną przez kancelarię FORYSTEK & PARTNERZY. Oprócz podzielenia poglądu przyjętego w uchwale III CZP 28/12 dotyczącego szerokiego rozumienie „strony” w art. 160 k.p.a., jako każdej osoby mającej interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. Sąd Najwyższy zajął się niezwykle trudnym zagadnieniem dotyczącym adekwatnego związku przyczynowego. Wyrok zapadł na tle sprawy dotyczącej gruntu warszawskiego. Powodowie dochodzili odszkodowania utracone w odzyskanej kamienicy mieszkania, które Skarb Państwa bezprawnie sprzedał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. SN uznał, że zachodzi oczywisty związek przyczynowy między tzw. „decyzjami lokalowymi”, a szkodą w postaci utraty mieszkań. Na rozprawie kasacyjnej powodów w tej sprawie reprezentował adw. Józef Forystek.