Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Wygrana przed Trybunałem w Strasburgu w sprawie Pałacu w Przecławiu.

25 Wrzesień 2012

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 25 września 2012 roku wydał wyrok w sprawie Anna Potocka przeciwko Polska.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 25 września 2012 roku wydał wyrok w sprawie Anna Potocka przeciwko Polska (skarga Nr 1415/11) dotyczącym przewlekłego prowadzenia przez polskie sądy i organy administracji sprawy zwrotu zespołu pałacowo-parkowego w Przecławiu k/ Mielca. Skarżąca reprezentowana była przez adw. Józefa Forystka.