Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

WYGRANA TANTIEM Z FIRMĄ FONOGRAFICZNĄ

08 Październik 2016

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria prawomocnie wygrała sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę należnego wynagrodzenia z powództwa znanej firmy fonograficznej przeciwko naszej Klientce przygotowującej wydania specjalne płyt.

Podstawą powództwa był bezpodstawny zarzut firmy fonograficznej nieważności umów zlecenia i zarzut nienależnie pobranych przez naszą Klientkę tantiem ze sprzedaży wspólnie przygotowanego wydawnictwa płytowego. W trudnym dowodowo procesie udało się udowodnić bezzasadność roszczenia i przekonać Sąd co do racji reprezentowanej przez nas strony. Sprawa została na razie rozstrzygnięta prawomocnie. Sprawę prowadzili adw. Krzysztof Jamrozik i adw. Józef Forystek