Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TRANSAKCJI

03 Październik 2016

W związku ze zmianą przepisów, które to zmiany w sposób dotychczas bez precedensu zaostrzają odpowiedzialność podatnika za nieprawidłowe dokumentowanie transakcji, a także uczestnictwo w łańcuchu transakcji mających ostatecznie doprowadzić przez ich inicjatorów do oszustw podatkowych nasza Kancelaria rozpoczęła prace nad  instrumentami prawnymi umożliwiającymi  zarządzanie tym ryzykiem i jego ograniczenie poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych. 

Brak świadomości uczestnictwa w tzw. transakcjach karuzelowych oznacza w praktyce wykazanie przed urzędem skarbowym dobrej wiary oraz dochowania należytej staranności w procesach biznesowych. Brak świadomości uczestnictwa w łańcuchu tzw. transakcji karuzelowych mających na celu wyłudzenie podatku VAT wyłącza bowiem odpowiedzialność podatkową i karną skarbową. Trzeba jednak ten brak świadomości udowodnić i skutecznie obronić, a nie jest to łatwe, bo polskie sądy administracyjne postawiły poprzeczkę bardzo wysoko - powszechnym staje się pogląd, że podatnik powinien dysponować własnymi procedurami weryfikacyjnymi na okoliczność ewentualnego wplątania się w karuzelę podatkową (np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn.akt I SA/Łd 998/14).

Nasza kancelaria dysponuje już wachlarzem rozwiązań formalno-prawnych stanowiących właściwe oprzyrządowanie umożliwiające zarządzanie ryzykiem transakcji i umożliwia wykazanie najwyższej staranności na wypadek kontroli skarbowej, a także wskazanie ewentualnych braków w istniejących procedurach, a także przedstawia dodatkowe możliwości pozwalające zachować właściwe standardy bezpieczeństwa transakcji w świetle VAT.