Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Zespół dworsko-parkowy w Krakowie – Borku Fałęckim nie podpadał pod działanie dekretu PKWN o Reformie Rolnej

30 Listopad 2011

Decyzja Wojewody Małopolskiego o niepodpadaniu zespołu dworsko-parkowego w Krakowie Borku-Falęckim należącego do rodziny prof. Stefana Ziobrowskiego na skutek decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2011 roku stała się ostateczna.

Decyzja Wojewody Małopolskiego o niepodpadaniu zespołu dworsko-parkowego w Krakowie Borku-Falęckim należącego do rodziny prof. Stefana Ziobrowskiego na skutek decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z listopada 2011 roku stała się ostateczna.

Spadkobiercy byłych właścicieli tego zespołu reprezentowani są przez adw. Józefa Forystka.