Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

COROCZNA KONFERENCJA WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

17 Listopad 2018

Adwokat Marek Forystek jako Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wziął udział w corocznej konferencji organizowanej przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury, która odbyła się w dniu 17 listopada 2018 r.

W ramach konferencji miał miejsce m.in. wykład adw. dr. Wojciecha Marchwickiego dotyczący problemów pojawiających się w orzecznictwie Sądów Dyscyplinarnych Izb Adwokackich i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego będących przedmiotem składanych kasacji, a także fundamentalnej kwestii tajemnicy adwokackiej jako filaru nowożytnego systemu prawnego.