Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Gratulacje

30 Wrzesień 2011

Gratulujemy prawnikom naszej kancelarii pozytywnego zdania egzaminów i dostania się na aplikację adwokacką - Annie Waśniewskiej, Maciejowi Kalinowskiemu oraz na aplikację radcowską - Krzysztofowi Kendziak.