Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W RAMACH JUBILEUSZU 155-LECIA KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ

10 Październik 2017

W dniu 6 października  odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?".  Mieliśmy przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu, które zostało zorganizowane w ramach obchodów  jubileuszu 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Wśród mówców znaleźli się  prof. Piotr Kardas i prof. Zbigniew Ćwiąkalski, a także przedstawiciele adwokatury z innych państw  m.in. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii itd.
https://adwokatura.krakow.pl/jubileusz-kia/

Krakowskie środowisko adwokackie w czasie jubileuszu podkreślało rolę samorządu jako gwaranta i strażnika niezależności pracy adwokata w Polsce, szczególnie w aspekcie tajemnicy adwokackiej.

W ramach obchodów jubileuszu odprawiona została Msza Święta w Bazylice OO Franciszkanów, miała także miejsce specjalna gala w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, a następnie uroczysty bal w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.