Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Nasz udział w międzynarodowej konferencji w Opolu

15 Maj 2017

W dniu 25 kwietnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Polsko - Chińska  " One Belt One Road. Wiele szans, wiele możliwości".

Mieliśmy okazję  uczestniczyć w tym wydarzeniu jako doradcy prawni  jednego z Partnerów Konferencji - Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego.
W spotkaniu wzięli udział eksperci polscy oraz zagraniczni zajmujący się tematyką polsko-chińską, przedsiębiorcy,  a także przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP, uczelni wyższych oraz  przedstawiciele Ambasady ChRL w Polsce.
Konferencja stanowi ważny krok w budowaniu relacji z partnerami z Chin w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, przedsięwzięć gospodarczych i samorządowych.