Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

PARTNER WE WŁADZACH NRA

22 Listopad 2013

Podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury obradującego w Katowicach w dniach 22-23 listopada 2013 roku wybrano nowe władze na najbliższe 3 lata (2013-2016). Na sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy NRA wybrano adw. Marka Forystka. Gratulujemy.

W trakcie Zjazdu adwokaci naszej kancelarii aktywnie w nim uczestniczyli i dzięki temu uzyskali akceptację najwyższego organu Adwokatury (Zjazdu) dla swoich postulatów w uchwale programowej Zjazdu zobowiązującej Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA)  do działań w trakcie najbliższej kadencji. Wśród nich pojawił się postulat równego traktowania aplikantów adwokackich we wszystkich izbach, a więc umożliwienia aplikantom innych izb niż warszawskiej wykonywania obowiązków aplikanta adwokackiego także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej za zgodą i pod nadzorem patrona. Zjazd uwzględnił także postulat umożliwienia wykonywania zawodu adwokata także w ramach spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółki akcyjnej) z wyłącznym udziałem adwokatów lub radców prawnych, podobnie jak swój zawód mogą  w formie spółek kapitałowych już teraz wykonywać rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi  (zob. relację prasową w dzienniku Rzeczpospolita z wystąpienie adw. Józefa Forystka).

Pobierz

  • PALESTRA SIĘ ZBROI Pobierz
  • GRATULACJE OD PANA DZIEKANA ORA W KRAKOWIE Pobierz