Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Nowe biuro w Rzeszowie

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 października br. otwarte zostaje nowe biuro naszej firmy doradczej Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Oddział w Rzeszowie zlokalizowane w biurowcu SkyRes przy ulicy Warszawskiej 18. 

Jest to obecnie trzecie nasze biuro obok krakowskiego i warszawskiego stanowiące element całkowicie polskiej firmy doradczej z dwudziestoletnim doświadczeniem. Obok doradztwa podatkowego nasza kancelaria Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Krakowie świadczy szeroki zakres doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz emisji papierów wartościowych. Prowadzimy również kompleksową stałą i doraźną obsługę podmiotów gospodarczych.

Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Oddział w Rzeszowie stanowi część grupy doradczej, która powstała jako efekt doświadczeń związanych ze świadczeniem usług prawnych i prawno-podatkowych przez naszych prawników najpierw w ramach kancelarii prawnych, takich jak FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI Wspólnota Adwokacka s.c. i spółki partnerskiej FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI BUDZOWSKA FIUTOWSKI JAMORSKI, a następnie w ramach wyodrębnionego strukturalnie i prawnie podmiotu jakim jest spółka FORYSTEK & FORYSTEK Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki partnerskiej FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI BUDZOWSKA FIUTOWSKI JAMORSKI.

Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym prawie podatkowym, a w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także karnoskarbowych i celnych.  Przy okazji doradzania w projektach gospodarczych  wypracowuje i wdraża optymalne modele strukturalne. 

Doradca posiada bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju spraw podatkowych, między innymi w zakresie:

  • odzyskania od polskich organów podatkowych ponad akcyzy z tytułu wywozu wyrobów akcyzowych poza granice Polski;
  • wdrażania międzynarodowych struktur optymalizacji z udziałem funduszy inwestycyjnych celem realizacji oszczędności podatkowych;
  • wdrożenia w wielu podmiotach oszczędności podatkowych w zatrudnieniu;
  • due dilligence podatkowe;
  • zarządzania ryzykami podatkowymi (np. nadzór nad kontraktami);
  • zarządzania podatkowymi aspektami wdrażania nowych technologii;
  • reprezentowania Klientów w sporach z organami skarbowymi (podatkowymi i celnymi).

Doradca i Kancelaria posiadają bogate doświadczenie i wiele sukcesów w reprezentowaniu swoich Klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, w tym centralnymi organami administracji państwowej (UOKiK, URE, UKE, itp.), a także SKO, WSA, NSA, Sądem Najwyższym.

Kancelaria i Doradca posiadają również doświadczenie w przygotowywaniu spółek do ich zbycia, w tym poprzez upublicznienie. Kancelaria i prawnicy Doradcy wielokrotnie uczestniczyli w samym upublicznieniu (IPO) przygotowując spółkę do IPO (czyszczenie i polerowanie, w tym w zakresie ryzyk podatkowych) oraz cześć prawną dokumentu informacyjnego, a także w przygotowywaniu dalszych emisji (SPO). Kancelaria stale współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi (GPW, domami maklerskimi, bankami, TFI, itp.)

Kancelaria jest członkiem programu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - Firma Partnerska dla MSP – (www.gpw.com.pl) adresowanego do wiodących doradców prawnych i finansowych rynku regulowanego w celu umożliwienia emitentom precyzyjnego wyboru zespołów doradczych do konstrukcji ofert publicznych. W działalności Kancelarii na wskazanym obszarze aktywnie pomaga Doradca.

Doradca wielokrotnie nadzorował w ramach naszej grupy ryzyka podatkowe zakupu lub/i sprzedaży spółek i przedsiębiorstw lub pakietów udziałów/akcji w spółkach kapitałowych na terenie Polski, w tym z podmiotami  zagranicznymi.

Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszemu potencjałowi osobowemu (doradcy podatkowi razem prawnikami Kancelarii jej radcami prawnymi i prawnikami stale współpracującymi z Kancelarią i Doradcą – ponad 40 prawników) jesteśmy w stanie zapewnić szybką i sprawną obsługę w pełnym zakresie. 

Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. przygotowany jest do prowadzenia obsługi prawnopodatkowej w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a także w języku hiszpańskim i rosyjskim. Mamy swoje biura w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, a także prawników stale współpracujących w Tarnowie. Współpracujemy również z zagranicznymi doradcami (między innymi: Niemcy, Czechy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Węgry, Francja, Słowacja oraz Ukraina) oraz prawnikami spoza Warszawy, Krakowa i Rzeszowa (m.in. Tarnów, Szczecin, Gdańsk, Kołobrzeg). Nasza grupa doradcza  zasięgiem swojej działalności obejmuje całą Polskę. 

Realizując projekty dotyczące naszych Klientów stale współpracujemy z grupą specjalistów z zakresu finansów, bankowości, środowiska oraz public relations/investor relations, co pozwala na zmniejszenie ryzyka projektu oraz maksymalne zintensyfikowanie prac i gwarantuje Klientowi kompleksową obsługę (od pomysłu do realizacji).