Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Udzielamy porad oraz sporządzamy opinie w zakresie obowiązków podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych. Proponujemy korzystne rozwiązania przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego. Pomagamy w kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania oraz udzielamy wsparcia w ramach bieżących rozliczeń. Przeprowadzamy audyty składników majątkowych firmy pod kątem możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz odzyskania nadpłaconych podatków za lata ubiegłe, w szczególności w związku z charakterem nieruchomości i budowli, ich związku z działalnością gospodarczą oraz faktycznym sposobem użytkowania obiektów. 

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK