Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  • doradztwo podatkowe w  zakresie podatków  i opłat lokalnych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych
  • reprezentowanie klientów z branży budowlanej w postępowaniach interpretacyjnych dotyczących podatku od nieruchomości
  • doradztwo w zakresie odroczenia zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych w toku postępowań upadłościowych

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK