Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

VAT

W ramach usług z zakresu doradztwa podatkowego przeprowadzamy analizy rozliczeń z tytułu VAT oraz dokonujemy weryfikacji stosowanych przez naszych Klientów rozwiązań. Wskazujemy na konsekwencje w zakresie VAT planowanych transakcji oraz tworzymy optymalne rozwiązania podatkowe. Ograniczamy ryzyka oraz określamy możliwe oszczędności podatkowe uwzględniając specyfikę poszczególnych branż. Prowadzimy postępowania w celu odzyskania nienależnie zapłaconego lub nieodliczonego podatku w związku z niezgodnością przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym, jak i w związku z korzystnymi zmianami linii orzeczniczej sądów polskich. 

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK