Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Sprawy majątkowe i własnościowe

Świadczymy usługi doradcze dla klientów indywidualnych w zakresie ich osobistych stosunków majątkowych w szczególności udzielamy porad dotyczących podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych.

pracowujemy umowy nabycia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. JÓZEF FORYSTEK