Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Bankowość i usługi finansowe

Obsługa sektora bankowego, zarówno w zakresie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, to jedna z naszych głównych specjalizacji. Świadczyliśmy lub świadczymy usługi prawne na rzecz kilku z największych banków w Polsce. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy przy przeprowadzaniu wszelkich transakcji bankowych i finansowych, z uwzględnieniem m.in. wymogów prawa dewizowego oraz aspektów prawa międzynarodowego. Usługi świadczone na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz ich Klientów obejmują m.in. opracowywanie i negocjowanie umów kredytowych, doradztwo w zakresie form zabezpieczenia operacji finansowych, przeprowadzanie sprawnej windykacji należności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne, przygotowywanie analiz prawnych dotyczących outsourcingu na rzecz banków, sporządzanie i analizowanie regulaminów bankowych, obsługa bankowości inwestycyjnej.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK