Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

IPO i papiery wartościowe

Papiery wartościowe to dość szeroka kategoria pojęciowa. Jednym z obszarów działalności w ramach tej specjalizacji jest prawo wekslowe i czekowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się sporządzaniem deklaracji wekslowych i dochodzeniem należności z weksli w postępowaniach sądowych. Prowadzimy także obsługę prawną związaną z emisją akcji i obligacji, w tym m.in. przygotowujemy prospekty emisyjne oraz prowadzimy postępowania przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Posiadamy również doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Służymy doradztwem prawnych wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesie emisji akcji lub obligacji, w tym bankom, biurom maklerskim oraz emitentom.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK