Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Transakcje M&A, Venture Capital, Private Equity

Specjalizujemy się w negocjowaniu umów między wspólnikami lub akcjonariuszami tak na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowywania w ramach np. umów inwestycyjnych z zainteresowanymi inwestorami. W maksymalny sposób staramy się zabezpieczyć interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewnić instrumenty prawne pozwalające na wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczenie wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finansowania działalności spółek.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK