Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Umowy handlowe

Jednym z wiodących obszarów naszej praktyki i równocześnie głównym elementem oferty jest pomoc w opracowywaniu kontraktów i  umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Przygotowując umowy, staramy się możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy naszego Klienta i  minimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych. Opiniujemy zawarte już umowy i udzielamy także bieżących porad związanych z ich wykonywaniem.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, począwszy od etapu ofertowego, prowadzenia negocjacji, zawierania umów przedwstępnych, opracowania tekstów umów, skończywszy na dochodzeniu od kontrahenta prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK