Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Własność intelektualna i ochrona konkurencji

Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Uwzględniając specyficzne potrzeby Klientów udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, kampanii reklamowych i ochrony baz danych. Przygotowujemy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, patentów, praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju umowy licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i in. Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK