Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Oferta

Sprawy bankowe i gospodarcze

Z uwagi na charakter Kancelarii gros spraw, które prowadzimy to doradztwo i obsługa z zakresu prawa gospodarczego. Pomagamy w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, negocjowaniem ich treści, doradzaniem najlepszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym. W ramach działalności windykacyjnej prowadzimy w imieniu Klientów także postępowania egzekucyjne, dbając o ich interesy m.in. wobec organów egzekucyjnych. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy także w sprawach karno-gospodarczych, w większości przypadków występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Zobacz nasze doświadczenie

Osoby kontaktowe

  • ADW. MAREK FORYSTEK