Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Paulina Czop

Adwokat

Urodzona 15 sierpnia 1987 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Arbitraż jako środek rozstrzygania sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dr hab. Kazimierza Lankosza.
Od 2012 roku współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.
W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
W 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.
Włada językiem angielskim. 

E-mail: paulina.czop@forystek.pl