Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Przemysław Biedrawa

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Certyfikowany doradca w ASO

Urodzony w 1985 roku. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył w latach 2004-2009 roku. W czerwcu 2009 roku obronił pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 2010-2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Od 2008 roku stale współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym w szczególności bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, umowami w obrocie gospodarczym, transakcjami M&A oraz postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi.
Główne obszary praktyki:
• prawo handlowe, z uwzględnieniem w szczególności kwestii korporacyjnych spółek kapitałowych, transakcji M&A, połączeń i przekształceń spółek, prawa umów,
• prawo cywilne, z uwzględnieniem w szczególności prawa umów, obrotu nieruchomościami,
• postępowania sądowe cywilne oraz gospodarcze, windykacja należności
• prawo ochrony konkurencji,
• prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, w tym reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach o ogłoszenie upadłości, jak i postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych negocjacje układowe,
• obsługa bieżąca przedsiębiorców, w tym bezpośrednio w siedzibie zarządu;
• prawo rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych, opracowywanie prospektów emisyjnych, raporty bieżące i okresowe, emisje obligacji

W 2007 roku odbył szkolenie z zakresu mediacji organizowane przez ośrodek mediacji „Meditor” w Siemianowicach Śląskich. W latach 2007-2008 członek sekcji prawa karnego oraz sekcji mediacji Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.
Włada językiem angielskim