Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Pobierz

 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Chcą milionów za zabrany młyn. "Rzeczpospolita", 2 listopada 2017
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Dwór nie wróci do spakobierców, "Rzeczpospolita", 16 listopada 2017
  Pobierz
 • Aleksandra Ptak
  Gobarto: Drobni nie chcą rewolucji, "Parkiet" 22 listopada 2017.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej. "Palestra" 2017, nr 5.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Polski wyrok nie oznacza zaraz niemieckiej zapłaty, Rzeczpospolita 31 październik 2017
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 3.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Wspólna wykładnia może pomóc ustawie o IPN, "Rzeczpospolita" 13 luty 2018r.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Przed degradacją można się bronić. "Rzeczpospolita", 9 marca 2018 roku.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, "PALESTRA" 2016, nr 16.
  Pobierz
 • Renata Krupa - Dąbrowska
  Sąd otwożył Zabużanom drogę do rekompensat. "Rzeczpospolita", 10 październik 2017
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Prawny Monopol Rządu, "Rzeczpospolita", 16 luty 2017.
  Pobierz
 • Przemysław Biedrawa
  Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości, Monitor Prawniczy 20/2012
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Willę całkiem łatwo przerobić na blok. "Rzeczpospolita", 22 luty 2017.
  Pobierz
 • Anna Gorczyca
  Magnaci wracają po parki i pałace. "Gazeta Wyborcza", 31 marca 2017.
  Pobierz
 • Józef Forystek, Agnieszka Wojciechowska
  Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom. "Rzeczpospolita", 4 luty 2016.
  Pobierz
 • Przemysław Biedrawa
  Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. na podstawie art. 58 KC po upływie pięciu lat od rejestracji spółki, Monitor Prawniczy 6/2014
  Pobierz
 • Renata Krupa Dąbrowska
  Spór o Poznańską potrwa całe lata. "Rzeczpospolita", 22 wrzesień 2017
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Dekretowcy warszawscy bez działek i pieniędzy. "Rzeczpospolita", 14 lipca 2016.
  Pobierz
 • Aleksandra Tarka
  Nie będzie dopłat za dom we Lwowie. "Rzeczpospolita", 12 lipca 2016.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Problem dla inwestorów. "Dziennik Gazeta Prawna", 29 kwietnia 2015.
  Pobierz
 • Renata Krupa - Dąbrowska
  Wspólnota nie chce dekretowców w kamienicy. "Rzeczpospolita" 21 września 2016.
  Pobierz
 • Renata Krupa - Dąbrowska
  Zamek na razie nie wraca do spadkobierców Reyów. "Rzeczpospolita", 18 kwiecień 2017.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Kiedy śwadek może milczeć. "Rzeczpospolita", 8 wrzesień 2017
  Pobierz
 • Renata Krupa Dąbrowska
  Kto płaci dekretowcom: najemca czy dzielnica. "Rzeczpospolita", 23 czerwca 2016
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Długie oczekiwanie na decyzję. "Rzeczpospolita", 16 czerwca 2016.
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Zaświadczenia od 10 lat nie ma, a powinno być. "Rzeczpospolita", 27 stycznia 2016.
  Pobierz
 • Renata Dąbrowska - Krupa
  Z willi nie wolno robić bloków mieszkalnych. "Rzeczpospolita", 10 marca 2016.
  Pobierz
 • Renata Krupa Dąbrowska
  Opuścili Kresy i od lat walczą o rekopensatę. "Rzeczpospolita", 22 marca 2016.
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Po dziesięciu latach decyzja nie do ruszenia. "Rzeczpospolita", 5 maja 2016.
  Pobierz
 • Katarzyna Skrzydłowska -Kalukin, Marcin Dzierżanowski
  Naród.Zbrodnie w majestacie prawa.Złupieni przez sędziego. Wprost nr 45 (2015)
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w orzecznictwie, Monitor Prawniczy 21/2011
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Instytut w Rezydencji. "Rzeczpospolita", 10 kwietnia 2017.
  Pobierz
 • Anna Wojda, Józef Forystek
  Dyskusyjne zwroty majątków w Warszawie. "Rzeczpospolita TV"
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Kredytowa dalej komunalna. "Rzeczpospolita", 3 września 2015.
  Pobierz
 • Aleksandra Tarka
  Fiskus ściga podatników na wszelkie sposoby. "Rzeczpospolita", 10 sierpnia 2015.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Prawo do spadku trzeba udowodnić. "Rzeczpospolita", 6 sierpnia 2015.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, Transformacje Prawa Prywatnego 3/2011
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Nie będzie łatwej reprywatyzacji lasów. "Rzeczpospolita", 16 kwiecień 2015.
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Spadek po Bierucie w sejmie. "Rzeczpospolita", 17 marca 2015.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Grunt pod Marszałkowską tylko do zamiany. "Rzeczpospolita", 13 marca 2015.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Różne skutki braku protokołu. "Rzeczpospolita", 16 grudnia 2014.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Dekret o gruntach warszawskich, MIDA- Magazyn dla Prawników nr 2, Maj 2011
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Spór z Lubomirskimi o wyjątkowy zabytek. "Rzeczpospolita", 8 grudnia 2014.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Zadośćuczynienie za nienarodzone dziecko, "Rzeczpospolita", 28 listopad 2014.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Dziesięć dni za późno na wezwanie, "Rzeczpospolita", 18 listopada 2014.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  "Coraz trudniej dochodzić roszczeń zabużańskich", Dziennik Gazeta Prawna 14 02 2011
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Skutki konfiskaty całego majątku trwają do dziś. "Rzeczpospolita", 7 sierpień 2014.
  Pobierz
 • Renata Krupa-Dąbrowska
  Wycina drzew po wyroku Trybunału. "Rzeczpospolita", 3 lipca 2014.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Śmierć nie uchyli wyroku. "Rzeczpospolita", 2 czerwiec 2014.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Za czasy PRL nie ma pełnego odszkodowania. "Rzeczpospolita", 25 kwiecień 2014.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  POZBAWIENIE PRAW NABYTYCH OCENI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, Rejent nr 12(236), grudzień 2010
  Pobierz
 • Danuta Frey
  BEZPRAWIE W MAJESTACIE PRAWA
  Pobierz
 • Maciej Pawlak
  REPRYWATYZACJA - INNE
  Pobierz
 • Danuta Frey
  SPRAWA ODZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ RODZINĘ TARNOWSKICH
  Pobierz
 • Barbara Cieszewska, Żaneta Semprich
  SPRAWA RODZINY ARCYKSIĄŻĄT HABSBURGÓW O ZWROT BROWARU W ŻYWCU
  Pobierz
 • Agata Wolna
  HABSBURGOWIE CHCĄ ŻYWCA
  Pobierz
 • Jarosław Rybak
  KOMU SPADNIE KORONA
  Pobierz
 • Żaneta Semprich
  Pełnomocnik Habsburgów chce do Trybunału, "Rzeczpospolita" 12 maja 2000r.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  SĄD ZABEZPIECZYŁ POWÓDZTWO HABSBURGÓW
  Pobierz
 • Agata Wolna
  SPÓR O BROWAR W ŻYWCU
  Pobierz
 • Danuta Frey
  WALCZĄ O ŻYWIEC
  Pobierz
 • Zbigniew Kazimierczak
  WOJNA O ŻYWIEC TRWA
  Pobierz
 • PAP
  Żywiec Habsburski. "Trybuna Śląska", 3 sierpień 1998.
  Pobierz
 • Emil Szweda
  Żywiec należy do Habsburgów? "Prawo i gospodarka".
  Pobierz
 • Józef Forystek, Adam Starczewski
  Glosa do postanowienia SN z dnia 9 lipca 2009, Przegląd Sądowy nr 4 / 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek
  „Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja”, Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2009
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Kiedy małżonek dłużnika-przedsiębiorcy odpowiada za jego długi", Gazeta Prawna, 30.06.2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08 – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010 z.3
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Cena za śmierć bliskiego. "Rzeczpospolita", 11 czerwiec 2008.
  Pobierz
 • Maciej Pawlak
  1,5 miliona za stratę męża w wypadku drogowym. "Rzeczpospolita", 20 lipiec 2006.
  Pobierz
 • Marek Domagalski
  Rekordowe odszkodowanie za śmierć męża w wypadku. Zbiór artykułów.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Walka zabużan o swoje, Rzeczpospolita Nr 215 z 15.09.2003 r.
  Pobierz
 • Tomasz Jałoszewski, Mariusz Jałoszewski
  Sprawa o zwrot Pałacu Biskupów Krakowskich. Zbiór artykułów.
  Pobierz
 • Mariusz Jałoszewski
  Ritz czy ZUS. "Gazeta Wyborcza", 12 kwiecień 2003.
  Pobierz
 • Tomasz Wojciechowski
  ZUS w pałac wrósł. "Newsweek", 11 styczeń 2009.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Zamknięta droga do odszkodowania. "Rzeczpospolita", 2 czerwiec 2002.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Sąd otwiera drogę do odszkodowania. "Rzeczpospolita", 25 lipiec 2008.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Spór o kamienicę z restauracją Wierzynek. "Rzeczpospolita", 16 styczeń 2008.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  SPRAWA O ZWROT POSESJI AMBASADY USA W WARSZAWIE
  Pobierz
 • Marcin Musiał, Mariusz Jałoszewski
  GRUNTY WARSZAWSKIE - INNE
  Pobierz
 • Maciej Pawlak
  Późniejszy zwrot - większe odszkodowania. "Gazeta Polska", 21 luty 2007.
  Pobierz
 • Marcin Musiał
  Wyrok sądu zablokuje sprzedaż gruntów.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Koncern wiedział o roszczeniach. "Rzeczpospolita", 24 październik 2001.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  Sąd zagraniczny może ogłosić upadłość polskiej spółki, Rzeczpospolita z 26.03.2009
  Pobierz
 • Marta Płonkowska
  Gdy państwo zapomina o wydaniu rozporządzenia. "Gazeta Prawna", 18 styczeń 2006.
  Pobierz
 • Jarosław Królak
  Eks-właściciele bronią rezerw. "Puls Biznesu", 14 sierpień 2003.
  Pobierz
 • Marcin Musiał
  Cukier grzęźnie w sądach. "Gazeta Wyborcza", 22 lipiec 2002.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. Monitor Prawniczy 13/2010
  Pobierz
 • Mariusz Jałoszewski
  Bogatym mniej. "Rzeczpospolita", 8 kwiecień 2004.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Błędne argumenty prezesa. "Rzeczpospolita", 17 luty 2003.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Bezprawie w trakcie nacjonalizacji. "Rzeczpospolita", 6 listopad 2007.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  7 milionów Euro za nacjonalizację firmy. "Rzeczpospolita", 5 wrzesień 2003.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika", Gazeta Prawna, 21.07.2009
  Pobierz
 • Mariusz Jałoszewski
  SPÓR RODZINY BRANICKICH O ODSZKODOWANIE ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny, Rzeczpospolita, 31.07.2000 r. , s. C-4
  Pobierz
 • Danuta Frey
  NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU - INNE
  Pobierz
 • Violetta Krasnowska
  Sąd ostateczny. "Polityka", 18 marzec 2015.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  Szansa dla Kresowian. "Rzeczpospolita", 30 marca 2015.
  Pobierz
 • Łukasz Gładki
  "Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją", Prawo Spółek nr 9, wrzesień 2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), Przegląd Sądowy nr 4, kwiecień 2010
  Pobierz
 • Danuta Frey
  SPÓR O GRUNT REZYDENCJI AMBASADORA USA W WARSZAWIE
  Pobierz
 • Józef Forystek
  „Upaństwowiony majątek, ale nie spółki”, Rzeczpospolita, 17 września 2009
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje Prawa Prywatnego, 2001, z. 2, str. 27 i n.
  Pobierz
 • Danuta Frey
  PRECEDENSOWA SPRAWA DOT REKOMPENSATY ZABUŻAŃSKIEJ DLA EMIGRANTÓW
  Pobierz
 • Anna Józefiak
  Wykonanie nieformalnej umowy darowizny - Przegląd Sądowy 2007
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, Rzeczpospolita Nr 133 z 9.06.2003 r.
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Co dalej z dekretem o reformie rolnej, Rzeczpospolita 8-9 stycznia 2011
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09, Rejent nr 6(230), 2010
  Pobierz
 • Józef Forystek
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1986 roku, I CR 378/86 Nowe Prawo z 1990 r., z. 6, str. 116 i n.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym., Gazeta Prawna nr 63 z 31.03.2009 r.
  Pobierz
 • Agata Adamczyk
  "Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym". Przegląd Prawa Handlowego nr 5/2009
  Pobierz
 • Marek Forystek
  Osierocone zobowiązania - Kto zapłaci wierzycielom publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptekarzom. "Rzeczpospolita", 3 kwietnia 1999.
  Pobierz