Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

TOMASZ ARABSKI

Aplikant adwokacki

Urodzony w 1991 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem: „Instytucja przymusowego wykupu akcji w kodeksie spółek handlowych” pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła.
W trakcie studiów laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów Wydziału Prawa i Administracji.

W 2016 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania AGH w zakresie zarządzania projektami ze specjalnością international project management.

W 2016 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Jako jedna spośród czterech osób, wyróżniony przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, za złożenie egzaminu konkursowego na aplikację z najlepszym wynikiem.

W roku akademickim 2016/2017 uczestnik zajęć w ramach Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński.

Od lipca 2014 roku współpracuje z Kancelarią Forystek & Partnerzy.

Włada językiem angielskim.