Forystek & Partners - Attorneys and legal advisers

Tomasz Pigiel

Radca Prawny

Urodzony w 1982 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Praca magisterska pod tytułem „Ochrona prawna znaku towarowego”, napisana pod kierunkiem dr Krystyny Święckiej, obroniona w 2007 roku.

W roku 2007 wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku w kancelarii FORYSTEK I PARTNERZY zajmuje się szeroko rozumianym prawem bankowym, postępowaniem egzekucyjnym oraz sprawami reprywatyzacyjnymi. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej.

Znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego.

E-mail: tomasz.pigiel@forystek.pl