Sąd Najwyższy ponownie po stronie kredytobiorców – kontrowersyjny kredyt denominowany w Deutsche Bank zakwestionowany i skierowany do ponownej analizy (I CSK 519/19)

W dniu 15 października 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku (I ACa 681/18) i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

Sąd Apelacyjny w uchylonym wyroku podtrzymał wyrok Sądu I instancji i stwierdził bezzasadność powództwa kredytobiorców przeciwko Deutsche Bankowi S.A. Continue reading

Więcej...

O absurdach art.57b kodeksu karnego po nowelizacji w stosunku do czynu ciągłego

Wydawałoby się, że żyjąc w demokratycznym państwie prawa jakim zgodnie z Konstytucją jest Polska unikniemy dyskusji podobnych do tych, które toczą się wokół kontrowersyjnej nowelizacji kodeksu karnego zaproponowanej w maju 2019 roku. , a w szczególności wprowadzonego tą nowelizacją – art.57 b kodeksu karnego, który stał się samodzielną Continue reading

Więcej...

WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

W dniu 12.03.2013r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się  artykuł autorstwa prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Jak Ogórek zaszkodził Pikielnemu”, w którym opisane zostały precedensowe sprawy prowadzone przez naszą kancelarię przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (sprawa Ogórek vs Polska – sprawa nr 28490/03 oraz Plon Continue reading

Więcej...