Publiczny charakter rejestru beneficjentów rzeczywistych zakwestionowany przez TSUE.

W dniu 22 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE” lub „Trybunał”) wydał w połączonych sprawach C-37 i C-601/20 wyrok, w którym za nieważny uznał przepis zmieniający Dyrektywę AML (skrót od „anti-money laundering”, oznaczającego przeciwdziałanie praniu pieniędzy) w zakresie, w którym nowe brzmienie tego przepisu nakładało na państwa Continue reading

Więcej...

Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

W ostatnich latach, zapewne dzięki perspektywie ogromnego zysku niezwykle popularne stało się inwestowanie w kryptowaluty.  Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju tokeny, które mogą spełniać wiele funkcji a ich ceny sięgają nawet wielu milionów dolarów. Zazwyczaj, analogicznie do kryptowalut, tworzone są one Continue reading

Więcej...

Dokumenty dotyczące uchwalenia ustawy zabużańskiej z 2005 r.

Proces uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 651), tzw. zabużańskiej poprzedzony był debatą parlamentarną prowadzoną w ramach Komisji Skarbu Państwa Sejmu IV Kadencji.

Komisja ta zajmowała się rządowym Continue reading

Więcej...

Art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego znaczenie dla właścicieli modyfikujących swoje nieruchomości.

Właściciel budynku chcący wprowadzić w nim różnorakiego rodzaju zmiany powinien zdawać sobie sprawę, iż w znaczącej liczbie przypadków budynek, którego jest właścicielem będzie stanowił egzemplarz utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W niniejszym artykule zaznaczonych zostanie kilka najistotniejszych kwestii, o których należy pamiętać przy wprowadzaniu zmian Continue reading

Więcej...

Sąd Najwyższy ponownie po stronie kredytobiorców – kontrowersyjny kredyt denominowany w Deutsche Bank zakwestionowany i skierowany do ponownej analizy (I CSK 519/19)

W dniu 15 października 2020 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku (I ACa 681/18) i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

Sąd Apelacyjny w uchylonym wyroku podtrzymał wyrok Sądu I instancji i stwierdził bezzasadność powództwa kredytobiorców przeciwko Deutsche Bankowi S.A. Continue reading

Więcej...

O absurdach art.57b kodeksu karnego po nowelizacji w stosunku do czynu ciągłego

Wydawałoby się, że żyjąc w demokratycznym państwie prawa jakim zgodnie z Konstytucją jest Polska unikniemy dyskusji podobnych do tych, które toczą się wokół kontrowersyjnej nowelizacji kodeksu karnego zaproponowanej w maju 2019 roku. , a w szczególności wprowadzonego tą nowelizacją – art.57 b kodeksu karnego, który stał się Continue reading

Więcej...

WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

W dniu 12.03.2013r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się  artykuł autorstwa prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Jak Ogórek zaszkodził Pikielnemu”, w którym opisane zostały precedensowe sprawy prowadzone przez naszą kancelarię przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (sprawa Ogórek vs Polska – sprawa nr 28490/03 Continue reading

Więcej...