DANIEL TRĘDKIEWICZ

Aplikant Radcowski

Urodzony w 1994 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego”. W trakcie studiów prawniczych zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej dr Arkadiusza Ludwiczka, Kancelarii Prawa Gospodarczego, Autorskiego i Własności Przemysłowej Radcy Prawnego Agnieszki Suskiewicz, Kancelarii JWP Legal oraz stowarzyszonej w międzynarodową sieć BDO - Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Od 2017 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym w szczególności bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych (również bezpośrednio w siedzibie spółki), kontraktami handlowymi, zarządzaniem zgodnością oraz obsługą procesów sądowych.   W trakcie obsługi prawnej wiodących podmiotów z branży IT zdobył doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, nowych technologii, marketingu on-line oraz handlu elektronicznego (e-commerce). W 2018 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. E-mail: daniel.tredkiewicz@forystek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102