AKCYZA

  • Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w ramach świadczonych usług dokonujemy analiz skutków planowanych transakcji w zakresie podatku akcyzowego celem ograniczenia ryzyka oraz ustalenia możliwych oszczędności podatkowych. Bieżąco monitorujemy zmiany przepisów oraz oceniamy ich wpływ na działalność Klientów.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102