PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  • doradztwo podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych;
  • reprezentowanie klientów z branży budowlanej w postępowaniach interpretacyjnych dotyczących podatku od nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie odroczenia zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych w toku postępowań upadłościowych.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102