PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  • reprezentowanie klientów w zakończonych sukcesem licznych sporach z organami podatkowymi w sprawach dotyczących podatku od spadku i darowizn, podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • liczne porady dotyczące optymalizacji podatkowej przy różnego rodzaju transakcjach dotyczących nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach handlowych;
  • wygrane ze Skarbem Państwa i gminami w sporach o zmianę procentową oraz podwyższenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102