PRAWO PRACY

  • porady dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • dochodzenie niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
  • odwołania od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102