INWESTYCJE BUDOWLANE

 • reprezentowanie inwestorów oraz właścicieli nieruchomościach w dziesiątkach postępowań o uzyskanie decyzji WZ (o warunkach zabudowy) oraz pozwoleń budowlanych (tak przed organami budowlanymi, jak i w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych (WSA i NSA);
 • reprezentowanie spółek z grupy Atrium w sprawach dotyczących wielkich galerii handlowych na terenie całej Polski;
 • doradztwo prawne przy wspólnej inwestycji dwóch wiodących banków dotyczącej budowy centrali obu tych banków w Warszawie;
 • uregulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym np. wszystkich nieruchomości E.WEDEL S.A., zwłaszcza na terenie Warszawy i Płońska;
 • doradztwo prawne dla Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy budowie biurowca przy ul. Goleszowskiej w Warszawie;
 • obsługa prawna sprzedaży mieszkań zakładowych E.WEDEL S.A. ich lokatorom oraz gminom;
 • obsługa prawna podziału nieruchomości fabrycznej w Warszawie przy ul. Zamoyskiego, pomiędzy FRITO LAY POLAND Sp. z o.o. a E. WEDEL S.A.;
 • obsługa prawna inwestycji polegających na budowie biurowców (największy biurowiec w Katowicach), centrów handlowych oraz dróg (budowa węzła komunikacyjnego na autostradzie A4 - k/Krakowa);
 • obsługa prawna inwestora austriackiego przy inwestycji - budowa apartamentowca w Warszawie przy ul. Chmielnej;
 • obsługa prawna sprzedaży wielohektarowej nieruchomości pod budowę Hotelu 5 gwiazdkowego w Zakopanem;
 • udział w negocjacjach i obsługa prawna klubu WISŁA SSA przy umowie dzierżawy i modernizacji stadionu piłkarskiego Wisły Kraków, przy ul. Reymonta w Krakowie;
 • udział w negocjacjach między TS WISŁA KRAKÓW, a WISŁA KRAKÓW SSA w sprawie korzystania z nieruchomości stanowiących zaplecze stadionu piłkarskiego;
 • reprezentowanie firmy PepsiCo Poland przy zakupie i wydzierżawianiu nieruchomości pod restauracje Pizza Hut/ KFC w Warszawie (np. Gruba Kaśka), Rybniku, Łodzi, Centrum Handlowym Janki k/Warszawy, w tym w negocjacjach z organami samorządu terytorialnego oraz dużymi Centrami Handlowymi na terenie całej Polski;
 • reprezentowanie firmy ESSO przy zakupie i wydzierżawianiu nieruchomości pod stacje benzynowe;
 • przygotowywanie audytów prawnych (prawnych due dilligence) przy licznych transakcjach zakupu nieruchomości - zazwyczaj przy transakcjach o wartości kilkudziesięciu milionów;
 • reprezentowanie licznych inwestorów przy negocjowaniu i zawieraniu umów z osobami mającymi roszczenia (w tym roszczenia reprywatyzacyjne) do nieruchomości, na których prowadzone miały być inwestycje;
 • reprezentowanie Banku Handlowego w Warszawie SA przy transakcjach sprzedaży 10 nieruchomości bankowych (m.in. w Lublinie, Bielsku Białej i Rzeszowie).

ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE


Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102