WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA KONKURENCJI

  • reprezentowanie firmy kosmetycznej SORAYA S.A. w sprawie przeciwko firmie CLARINS i innych;
  • opiniowanie i przygotowywanie licznych umów z zakresu prawa autorskiego, dla artystów wykonawców, aktorów, pisarzy, a także firm wydawniczych i fonograficznych;
  • reprezentowanie UNIVERSAL MUSIC POLSKA (poprzednio POLYGRAM) w licznych sporach sądowych;
  • przygotowywanie umów pomiędzy członkami zespołów muzycznych (kwestie tantiem oraz regulacja niemajątkowych praw autorskich);
  • przygotowywanie umów licencyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących naruszania prawa autorskich, praw do patentów, wzorów użytkowych oraz znaków słowno-graficznych.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102