MIENIE ZABUŻAŃSKIE

Sprawy w toku o odszkodowanie (cywilne) lub rekompensatę (administracyjne), w tym liczne wygrane przed WSA i NSA oraz przed Ministrem Skarbu Państwa:

 • o odszkodowanie i rekompensatę od Skarbu Państwa w kwocie 150 mln zł za majątek Roś (Ukraina) – hr. Braniccy;
 • o rekompensatę za majątek Rozdół, Jagielnika i Komarno (Ukraina) - rodzina hrabiów Lanckorońskich;
 • o rekompensatę za zamek Świrz k/Lwowa (Ukraina) - rodzina Ireny hr. Lamezan Salins (żony generała Tadeusza hr. Bora-Komorowskiego – dowódcy Powstania Warszawskiego);
 • o rekompensatę za majątek Waka, Wołożyn, Orniany i Wilno (ul. Zygmuntowska) - rodzina hr. Tyszkiewicz z Waki;
 • o rekompensatę za kamienice w Wilnie;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie (rodzina hr. Podhorodeckich);
 • o rekompensatę za majątek Zwiniacz (Ukraina (rodzina hr. Reyów i Potockich);
 • precedensowa sprawa rekompensaty zabużańskiej dla Fundacji Lanckorońskich;
 • o rekompensatę za pola naftowe w Borysławiu (woj. lwowskie);
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Potockiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Szymanowicza;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Sobieskiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Działyńskich;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Głębokiej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 29 Listopada;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Na Błonie;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Kopernika;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Zielnej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Piaskowej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Słodowej;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Wyspiańskiego;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy 3 Maja;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Asnyka;
 • o rekompensatę za kamienice we Lwowie przy ulicy Akademickiej 14;
 • o rekompensatę za dom w Zaleszczykach (woj. tarnopolskie);
 • o rekompensatę za majątek Hamernia (woj. wileńskie);
 • o rekompensatę za majątek Dorohoszów (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Lubieżany (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Olszany (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Hawinowicze (woj. nowogródzkie);
 • o rekompensatę za majątek Szczuczyn k/Grodna;
 • o rekompensatę za majątek we Lwowie przy ul. Królowej Jadwigi 27 i 38a;
 • o rekompensatę za majątek Kozielniki k/Lwowa;
 • o rekompensatę za majątek Gieranony na Litwie;
 • o rekompensatę za majątek Kozielniki k. Lwowa;
 • o rekompensatę za kamienicę w Tarnopolu przy ul. Wigury;
 • o rekompensatę za kamienicę w Stanisławowie przy ul. Wigury;

Sprawy zakończone:

 • wygrana w precedensowej dla całej Polonii sprawie zabużańskiej przed WSA i NSA w Warszawie potwierdzającej, że do grona uprawnionych do otrzymania tzw. rekompensaty zabużańskiej na podstawie ustawy z 2005 roku należą także byli właściciele nieruchomości zabużańskich, którzy nigdy do Polski nie powrócili i pozostali na emigracji;
 • liczne wypłacone pieniężne rekompensaty zabużańskie na podstawie ustawy z 2005 roku;
 • wypłacona rekompensata zabużanska za kamienice położone na Starym Mieście w Wilnie (2009);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za kamienice położone we Lwowie (2010);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski Hadynkowce (w tym lasy)- województwo tarnopolskie - obecnie Ukraina (2010);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek ziemski (w tym lasy) w powiecie Kobryń - województwo poleskie - obecnie Białoruś (2010);
 • wygrana rekompensata zabużańska za niezabudowaną parcelę we Lwowie (2011);
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Horoszowa - województwo tarnopolskie (2011);
 • wygrana rekompensata zabużańska za majątek Brody - województwo tarnopolskie (2011);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Rozłucz, w tym lasy – woj. lwowskie (2012);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Iwanówka, w tym lasy – woj. tarnopolskie (2013);
 • wypłacona rekompensata zabużańska za majątek Turze – woj. tarnopolskie (2012);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za nieruchomości we Lwowie oraz w miejscowościach Herbutów, Kozara i Slobódka Bołszowicka – wszystkie gmina Bołoszowce (obecnie Ukraina) - kilkaset hektarów ziemi i lasów (2013);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za majątek Korczyn - woj. stanisławowskie (2013);
 • przyznana decyzją rekompensata zabużańska za majątek Uroczyska - woj. nowogródzkie, powiat wołożyński - obecnie Białoruś (2013);
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Śląskiego potwierdzającego nabycie prawa do rekompensaty za kamienicę w Rudkach k/Lwowa (2014);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Małopolskiego o przyznaniu rekompensaty za kamienicę w Wilnie (2014);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Mazowieckiego potwierdzającego rekompensatę za XVI -wieczny zamek z parkiem - woj. tarnopolskie - obecnie Ukraina (2015);
 • przyznana decyzją rekompensata za kamienice we Lwowie przy ul. Poprzecznej;
 • przyznana decyzją rekompenasata zabużańska za pozostawione mienie w Samborze;
 • wygrana przed NSA w precedensowej sprawie dot. aktów nacjonalizacyjnych ZSRR oraz braku związania orzeczeniem PUR (Państwowego Urzędu Repatryjacyjnego - dot. kamienic we Lwowie (2015);
 • uzyskanie prawomocnej decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie majątku ziemskiego bohatera narodowego - Bołszowce -woj. stanisławowskie (2015);
 • uzyskanie postanowienia Wojewody Małopolskiego stwierdzającego przyznanie rekompensaty za majątek położony w miejscowości Waka (2015).
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego i przyznana rekompensata zabużańska za ponad 900 ha majątek Chocimierz - woj. stanisławowskie (2018);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przyznana rekompensata zabużańska za majątek Kodzie - woj. nowogródzkie (2019);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i przyznana rekompensata za kamienice we Lwowie przy ul. Królowej Jadwigi w głośnej sprawie na kanwie której Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 października 2012r., SK 11/12 stwierdził niekonstytucyjność wymogu zamieszkiwania na Kresach w dniu 1 września 1939r. (2019);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za kamienicę we Lwowie przy ul. Piaskowej (2020);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za majątek w Korczynie - woj. stanisławowskie (2020);
 • Uzyskana prawomocna decyzja Wojewody Małopolskiego i przyznana rekompensata za nieruchomość gruntową we Lwowie (2020);

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400 tel: +48 (22) 89 09 630 tel: +48 (17) 22 42 102