DR JÓZEF FORYSTEK

Adwokat i Doradca Podatkowy

Urodzony w 1966 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1985-1991. Równolegle studiował psychologię, także na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie studiów wieloletni członek władz najstarszego w Polsce koła naukowego studentów prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ), a w roku akademickim 1988/89 jego wiceprezes. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla obronił w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz obronił w 2018 roku. W roku 1991 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W roku 1995 zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i pierwszą lokatą. Wpisany na listę adwokatów w 1995 roku, a w 1997 roku na listę doradców podatkowych oraz na listę radców prawnych - wykonujących zawód adwokata.

W 1993 roku odbył staż w angielskiej firmie prawniczej "PINSENT & CO." w Birmingham (Anglia). W latach 1995 - 1996 pracował jako jedyny adwokat polski w amerykańsko-angielskiej firmie prawniczej "DEWEY BALLANTINE THEODORE GODDARD" ("DBTG") działającej w Warszawie, a w latach 1996-1997 w firmie amerykańskiej "DEWEY BALLANTINE" ("DB"). Świadczy usługi adwokackie od 1995 roku, początkowo w ramach indywidualnej kancelarii a później od 1997 roku, jako założyciel i partner kancelarii adwokatów i radców prawnych (Forystek Góralczyk Rychlicki oraz Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski). Od 2003 roku założyciel i partner zarządzający w spółce FORYSTEK & PARTNERZY - Adwokaci i Radcowie Prawni. 

W trakcie współpracy z zagranicznymi kancelariami uczestniczył w restrukturyzacji i prywatyzacji sektora tytoniowego w Polsce, jak również przy nabywaniu akcji polskich spółek przez inwestorów zagranicznych. Brał także udział w prywatyzacjach przedsiębiorstw państwowych oraz przy wprowadzaniu akcji spółek do publicznego obrotu. Obsługiwał wówczas polskie i zagraniczne spółki giełdowe. Od kilkunastu lat związany z obsługą prawną największych banków zagranicznych w Polsce. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i umów handlowych, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w występowaniu przed Sądem Najwyższym i NSA w sprawach dotyczących skarg kasacyjnych. Ma na swoim koncie kilkaset wygranych spraw w tych sądach, jak i kilka przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Doradza międzynarodowym koncernom, reprezentuje w postępowaniach sądowych i arbitrażowych zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, osoby fizyczne, jak i prawne. Posiada również wiedzę na temat prawa podatkowego, jak i prawa karnego – jako seminarzysta prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Od początku lat 90-tych reprezentuje liczne rody arystokratyczne oraz byłych właścicieli znacjonalizowanych majątków we wszelkich sprawach reprywatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gruntów warszawskich oraz spraw zabużańskich. Wykładowca na konferencjach naukowych dotyczących zagadnień reprywatyzacyjnych. Sędzia wielu kadencji Sądu dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie.

Ekspert i komentator tzw. żółtych (prawniczych) stron dziennika „Rzeczpospolita”.Włada językiem angielskim.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102