Politique de confidentialité

Strona Główna / IP-BOX w większości dla programistów

AKTUALNOŚCI

BLOGI

IP-BOX w większości dla programistów

Interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX w większości dotyczą wytworzenia oprogramowania komputerowego. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w przeważającej części to właśnie programiści korzystają z preferencyjnej 5 % stawki podatku.

Samo uzyskanie pozytywnej interpretacji nie jest jednak wystarczające. Podatnik powinien bowiem prowadzić także ewidencję, pozwalającą na wyodrębnienie pracy dotyczącej wytworzenia oprogramowania. Do tego trzeba obliczyć również wskaźnik nexus, co z kolei dla niektórych może okazać się nie łatwym zadaniem. Problematycznym może być również wyliczenie dochodu, który będzie opodatkowany według stawki 5%. Koniecznym jest bowiem wskazanie jaka część dochodu ze sprzedaży podlega preferencyjnemu opodatkowaniu. Co więcej czasami określenie, w jakim zakresie prawa własności intelektualnej rzeczywiście wpływają na dochód ze sprzedaży jest niemożliwe. W jednej z interpretacji podatkowej fiskus przyznał rację podatnikowi, będącemu w takiej właśnie sytuacji uznając, że pod uwagę powinna być brana całość dochodów ze sprzedaży na potrzeby obliczenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Należy jednak zaznaczyć, że interpretacje fiskusa mogą być różne i tym samym, nie zawsze stanowisko wnioskodawcy zostanie uznane za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że mniejsza ilość interpretacji podatkowych dotyczących pozostałych praw własności intelektualnej wynika najpewniej z tego, że co do zasady muszą one przejść odpowiednie procedury rejestracyjne. Przykładowo rejestracja patentu może trwać nawet kilka lat, a to z pewnością nie ułatwi uzyskania pozytywnej interpretacji podatkowej.

 

apl. adw. Adriana Chudy

ad***********@fo******.pl