KATARZYNA ROSIEK

Adwokat

Urodzona w 1993 roku. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Nieskuteczność środka probacyjnego - zarządzenie wykonania kary” napisaną pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wróbla oraz prof. Piotra Kardasa, która została opublikowana w pracy zbiorowej pod tytułem „Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań”.

W trakcie studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich, zajmując się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. W latach 2015-2017 pracowała dla spółki zarządzającej nieruchomościami, w ramach której prowadziła obsługę prawno-administracyjną podmiotów na terenie województwa małopolskiego. W 2017 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Od października 2017 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, w tym sprawami reprywatyzacyjnymi, obsługą spółek handlowych, a także podmiotów z sektora publicznego. Włada językiem angielskim.

e-mail: katarzyna.rosiek@forystek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102