KOLEJNY ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY NA PODLASIU POWRÓCI DO SPADKOBIERCÓW BYŁYCH WŁAŚCICIELI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzonej przez Kancelarię od 2005 roku wydał w sierpniu 2020 roku ostateczną (drugoinstancyjną) już decyzję, w której stwierdził, że zespół pałacowy wraz z parkiem na Podlasiu o pow. około 6 ha nie podpadał pod działanie art. 2 ust.1 lit. e – dekretu PKWN z 9.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na podstawie w/w decyzji kolejny pałac wraz z parkiem ma szansę powrócić do reprezentowanych przez nas spadkobierców jednego z arystokratycznych polskich rodów.

Sprawę prowadzi adw. dr Józef Forystek wraz z adw. Katarzyną Olech.