KONRAD FORYSTEK

Aplikant Adwokacki

Urodzony w 1993 roku. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracę magisterską pod tytułem „Instrumenty pochodne jako instrumenty finansowe charakteryzujące się wysokim ryzykiem” napisaną pod kierunkiem prof. Elżbiety Feret obronił z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów w ramach wymiany zagranicznej odbył semestr na uczelni London South Bank University. Jako student zdobywał praktykę m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, dziale prawnym Asseco Poland, a także w brytyjskiej kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowawczymi w Birmingham. W 2017 roku ukończył kurs mediacji i negocjacji organizowany przez Lorraine Bramwell Associates w Londynie.

Wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 2018 r. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa rynku kapitałowego, korporacyjnego oraz prawa nieruchomości zdobywał w międzynarodowych kancelariach DENTONS oraz Linklaters. Od marca 2020 roku stale współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. Włada językiem angielskim oraz włoskim.

e-mail: konrad.forystek@forystek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102