Ograniczenie (zakaz) prowadzenia działalności niezgodne z Konstytucją RP – kolejny wyrok.

W jednym z poprzednich wpisów opisywaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na mocy którego uchylono karę nałożoną na fryzjera w związku z niezastosowaniem się do ograniczeń (zakazów) prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy uzasadnienie kolejnego wyroku sądu administracyjnego, w którym Continue reading

Więcej...

Prawo do zasiłku postojowego a wykładnia sądowa.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwana dalej „ustawą covidową”, wprowadziła świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe co do zasady stanowi jednorazową wypłatę, która obejmuje wsparcie m.in. osób pracujących na podstawie umów Continue reading

Więcej...

Czy pracownik skierowany na kwarantannę lub do izolacji może pracować zdalnie? Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy?

W ramach działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa pracownicy biurowi są często wysyłani do domów, skąd mają pracować zdalnie. Stosowanie wspomnianego rozwiązania na dużą skalę oraz rosnąca codziennie liczba nowych zakażeń powodują pojawianie się wielu pytań, na które nie zawsze można znaleźć oczywiste odpowiedzi. Czy pracownik Continue reading

Więcej...

Co w sytuacji kiedy pracownik nie wykona testu na COVID-19 ?

W obecnie panującej sytuacji, nie wszystkie firmy, korporacje czy urzędy postanowiły przejść na pracę zdalną. Wiele przedsiębiorstw nadal pracuje w trybie stacjonarnym. Co prawda, pracodawcy w większości przypadków zapewniają podstawowe środki higieny, a także dbają o to, aby pomiędzy stanowiskami pracy zachowany był odpowiedni, bezpieczny odstęp.

Zdarzyć się jednak Continue reading

Więcej...

Godziny dla seniorów a prawo do legitymowania seniorów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostały godziny dla seniorów. Obiekty handlowe lub usługowe, oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, środków czystości, Continue reading

Więcej...

Odszkodowania za zakażenie wirusem SARS-CoV2

I.
Zawinione zakażenia koronawirusem SARS-COV2

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowanych nieumyślnym, ale zawinionym działaniem różnego rodzaju służb publicznych, w tym publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub też administracji państwowej (np. sprawa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – 64 zakażonych; Continue reading

Więcej...

Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Specustawa określana mianem Tarczy Antykryzysowej pozwoliła, zgodnie z art. 15zzzn. 1 na nałożenie przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł, w drodze decyzji administracyjnej. Kara pieniężna za złamanie domowej kwarantanny, często określana też mianem kwarantanny Continue reading

Więcej...

Zmiana terminów dotyczących sprawozdań finansowych w związku z epidemią koronawirusa.

Marcowe wprowadzenie w Polsce stanu epidemii COVID – 19 wykreowało potrzebę odroczenia
w czasie licznych obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, czy wobec ZUS, a których ustawowy termin wykonania przypadałby właśnie w tym okresie. Przyjęte przez Rząd rozwiązania „antykryzysowe” mają w założeniu pomóc w tym Continue reading

Więcej...

Obniżenie czynszu najmu w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 jest źródłem wielu negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedsiębiorcy starają się ograniczać do niezbędnego minimum koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy w tej trudnej sytuacji jest obniżenie kosztów najmu pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Continue reading

Więcej...

Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii, spowodowało coraz częstsze zadawanie sobie pytań przez przedsiębiorców, na temat działań jakie mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z ulg podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności podatku, Continue reading

Więcej...