Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności:

• Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy Continue reading

Więcej...

Pomoc państwa dla firm podczas epidemii koronawirusa

Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej rozwiązania dla przedsiębiorców, które oferuje w ramach. tzw. tarczy antykryzysowej. Poniżej prezentujemy główne z założeń:

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Będą Continue reading

Więcej...

Czym jest zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe jest zwolnieniem dużej ilości pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników. Najczęściej wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Szczegółowa procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 2003 roku.

Przepisy przywołanej ustawy stosuje się Continue reading

Więcej...

Pandemia a nadzwyczajna zmiana stosunków

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemią koronawirusa wywiązywanie się z ciążących na podmiotach gospodarczych zobowiązań umownych uległo znacznemu utrudnieniu. Instytucją, na którą w tej sytuacji warto zwrócić uwagę, jest uregulowana w kodeksie cywilnym klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków (art. 3571 tzw. klauzula rebus sic stantibus). Pozwala Continue reading

Więcej...