Bardzo korzystna ugoda z bankiem PKO BP S.A.

Kancelaria z przyjemnością informuję, że zakończyła sprawę z  powództwa wytoczonego w imieniu naszych Klientów przeciwko bankowi PKO BP przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Sprawa zakończona została ugodą sądową, na mocy której Klienci uzyskali umorzenie zobowiązania kredytowego wobec banku w wysokości ponad 230.000 zł.

Zachęcamy do kierowania spraw Continue reading

Więcej...

Uzyskanie zabezpieczenie w sprawie Frankowej.

Kolejna dobra wiadomość na koniec wakacji!

Miło nam poinformować o kolejnym uzyskanym zabezpieczeniu w sprawie „frankowej”. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 05 sierpnia 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszego klienta przeciwko Bank Millennium S.A z siedzibą w Warszawie o ustalenie Continue reading

Więcej...

Nieważność kredytu złotowego

Zarzut nieważności jest uwzględniany także w stosunku do umów kredytu hipotecznego, wobec których nie ma żadnych wątpliwości, że są kredytami udzielonymi i spłacanymi w polskich złotych. Dotychczas mogło się wydawać, że zarzut ten dotyczy wyłącznie kredytów frankowych i umów indeksowych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

 

W wyroku Sądu Continue reading

Więcej...

Termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Informujemy, że wyznaczony został termin posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 2 września Continue reading

Więcej...

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander).

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za uprawdopodobnione, uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał klientom kancelarii obowiązek płatności rat kredytu Continue reading

Więcej...

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem sąd, uwzględniając w całości wniosek kancelarii, zakazał mBankowi  dokonywania potrąceń rat kredytu z rachunku kredytodawcy na czas procesu. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można Continue reading

Więcej...

Orzeczenie TSUE z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie kredytów frankowych (sygn. akt C 19/20)

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie do sygn. akt C-19/20 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych odpowiadając na cztery pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii, czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia abuzywności postanowienia umownego w przypadku, gdy zostało ono Continue reading

Więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku (III CZP 11/20) w sprawie kredytów frankowych

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałę (III CZP 11/20), która ma istotne znaczenie dla dokonywania rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu. Uchwała została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie umowy kredytu „frankowego”.

Sąd Najwyższy w sposób Continue reading

Więcej...

Kolejne zabezpieczenie roszczenia Frankowicza wobec mBank

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie „frankowej” dotyczącej kredytu indeksowanego w CHF, tym razem wobec mBank, uzyskaliśmy zabezpieczenia roszczenia powoda na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie dalszych płatności rat kapitałowych kredytu, które wynoszą 5.000 zł miesięcznie.

Postanowienie wydał Sąd Okręgowy Continue reading

Więcej...