MACIEJ KALINOWSKI

Adwokat

Urodzony w 1984 r. Studiował Prawo na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Skarga Pauliańska - geneza, rozwój i funkcje” napisaną pod kierunkiem dr Ireny Kleniewskiej obronił w 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym.Od kwietnia 2009 r. na stałe współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. W lipcu 2009r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Prawa Spółek organizowane przez Uniwersytet Warszawski, broniąc pracę pt. "Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością". W 2010 r. z ramienia kancelarii zajmował się obsługą prawną spółki PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND zdobywając doświadczenie w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska, sporządzania i redagowania umów handlowych oraz przygotowywania opinii prawnych.

W 2011 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W ramach Kancelarii zdobył praktykę i doświadczenia w zakresie reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym i administracyjnym.Włada językiem angielskim.

E-mail: maciej.kalinowski@forystek.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102