Rekordowe kary finansowe za działania kartelu producentów ciężarówek. Decyzje Komisji Europejskiej wymierzone w producentów uczestniczących w zmowie cenowej i ich reperkusje prawne. Dochodzenie odszkodowań.

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 roku (2017/C 108/05) wydanej na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej też jako „TFUE”) oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe), skierowanej przeciwko Continue reading

Więcej...

ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA NARUSZENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

Nowelizacja ustawy – prawo własności przemysłowej („pwp”) rozszerzyła krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie ze zmienionym art. 296 ust. 3 pwp z roszczeniami można wystąpić również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa Continue reading

Więcej...

Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

31 lipca 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Celem rozporządzenia jest przyczynienie się do Continue reading

Więcej...