Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym, rezygnacja z najmu, korekta VAT, modernizacja lokalu, obowiązek korekty, skutki w VAT.

Podatnik w wynajmowanych na cele działalności gospodarczej lokalach dokonał inwestycji w postaci przeprowadzenia ich modernizacji i adaptacji. Obecnie zrezygnował z części wynajmowanych pomieszczeń.

W związku z powyższym powstaje pytanie czy w przypadku częściowej likwidacji inwestycji Continue reading

Więcej...

„NOWA NADZIEJA DLA OBLIGATARIUSZY”

W dniu 23 czerwca 2020 roku  Sąd Najwyższy w sprawie do sygn. akt: V CSK 506/18 wydał wyrok w precedensowej sprawie prowadzonej przez Kancelarię FORYSTEK&PARTNERZY, dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu emitenta za delikt polegający na podaniu obligatariuszom nierzetelnych i niepełnych informacji w momencie oferowania obligacji korporacyjnych .

Dotychczas obligatariusze Continue reading

Więcej...

KOLEJNA SKARGA KONSTYTUCYJNA PRZYGOTOWANA PRZEZ KANCELARIĘ PRZYJĘTA DO ROZPOZNANIA – TK ZBADA KONSTYTUCYJNOŚĆ ART. 2 UST. 1 ZD. TRZECIE DEKRETU PKWN O REFORMIE ROLNEJ – TS 195/19

Z przyjemnością informujemy, że kolejna już skarga konstytucyjna przygotowana przez naszą Kancelarię przeszła etap wstępny przed Trybunałem Konstytucyjnym („TK”) i postanowieniem TK z 4 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn.akt: Ts 195/19 została przyjęta do rozpoznania.

Sprawa dotyczy majątku „Rudka” przejętego na cele reformy rolnej be żadnego odszkodowania Continue reading

Więcej...

Nowa publikacja

W najnowszym numerze  miesięcznika REJENT ukazał się artykuł  pt. „Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych” autorstwa dr Józefa Forystka. Artykuł jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP – www.rejent.com.pl  Zapraszamy do lektury.

Więcej...

Koronawirus a zakaz prowadzenia działalności przez branżę medyczną. Przeciwdziałanie COVID-19 czy przekroczenie delegacji ustawowej?

Rozporządzenia należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji (przede wszystkim przez organy władzy wykonawczej), na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (upoważnienia ustawowego) i w celu jej wykonania. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe musi mieć charakter szczegółowy pod względem: Continue reading

Więcej...

Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

Kancelaria informuje, że decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Prezes UOKIK nakazał GetBack S.A. opublikowanie oświadczenia o wydanej decyzji. Co pozytywne dla obligatariuszy GetBack S.A., spółka nie została ukarana karą Continue reading

Więcej...

SĄD NAJWYŻSZY PO RAZ KOLEJNY W OBRONIE FRANKOWICZÓW

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku z 11 grudnia 2019 r. sygn. V CSK 382/18 będącego kolejnym orzeczeniem korzystnym dla frankowiczów. W uzasadnieniu SN wskazał, iż klauzule abuzywne dotyczące indeksacji powodują nieważność całej umowy, a nie jedynie jej „odfrankowienie”.

Dotychczasowe orzecznictwo nakierowane było przede wszystkim Continue reading

Więcej...

ODSZKODOWANIA ZA ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-CoV2

I.
Zawinione zakażenia koronawirusem SARS-COV2

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowanych nieumyślnym, ale zawinionym działaniem różnego rodzaju służb publicznych, w tym publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub też administracji państwowej (np. sprawa Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – 64 zakażonych; Continue reading

Więcej...