Kolejna nasza sprawa przed TSUE (nowa sprawa frankowa przed Trybunałem w Luksemburgu)

Po słynnej sprawie naszych zabużańskich klientów Teisseyre vs. Polska (Minister Skarbu Państwa), w której TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne NSA (sygn. C-370/13), tym razem kolejna precedensowa sprawa prowadzona przez Kancelarię trafia na wokandę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

W sprawie tej Kancelaria reprezentuje frankowiczów, którzy zawarli z bankiem Continue reading

Więcej...

Adw. dr Józef Forystek i adw. Marek Forystek wybrani przez KZA na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej

Podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury Polskiej, którego pierwsza część sprawozdawczo-wyborcza odbyła się w dniu 19 marca 2021 r. w Bydgoszczy wybrano nowe władze samorządowe szczebla krajowego. Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej został adw. Przemysław Rosati, a do NRA wybrano m.in. adwokatów krakowskiej Izby Adwokackiej: byłego Dziekana adw. Continue reading

Więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku (III CZP 11/20) w sprawie kredytów frankowych

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałę (III CZP 11/20), która ma istotne znaczenie dla dokonywania rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu. Uchwała została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie umowy kredytu „frankowego”.

Sąd Najwyższy w sposób Continue reading

Więcej...

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym – aspekty praktyczne

Czym jest potrącenie?

 

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być Continue reading

Więcej...

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą.

Status spółki publicznej daje szereg wymiernych korzyści takich Continue reading

Więcej...

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Niespełna pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która reguluje funkcjonowanie Rejestru. Na wstępie warto podkreślić, że projekt znajduje się dopiero na początkowym etapie prac legislacyjnych, Continue reading

Więcej...

Ograniczenie (zakaz) prowadzenia działalności niezgodne z Konstytucją RP – kolejny wyrok.

W jednym z poprzednich wpisów opisywaliśmy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na mocy którego uchylono karę nałożoną na fryzjera w związku z niezastosowaniem się do ograniczeń (zakazów) prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy uzasadnienie kolejnego wyroku sądu administracyjnego, w którym również Continue reading

Więcej...